GENERAL INFO

Prices: Prices are inclusive delivery in the Netherlands. Outside the Netherlands there are extra costs.
Delivery time: This will happen in consultation.
Delivery Conditions: delivery takes place after payment. No good, money back. Swap is possible within two weeks. Except for the products custom made.
Send: sending will be done by POSTNL, track and trace.
Material and color: there are more possibilities as in material and color.
Waterproof: the pottery is not waterproof!
Laundry service: Would you feel the need to have your pot or bowl freshet up, this will possible for a certain amount.
Measurements: The products can be custom made. Custom made products cannot be exchanged.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Prijzen: de prijzen zijn inclusief bezorgen in Nederland. Buiten Nederland zijn er extra kosten aan verbonden.
Levertijd: de levertijd is in overleg.
Leveringsvoorwaarden: de levering vindt plaats, indien er betaald is. Niet goed, geld terug. Ruilen kan binnen 2 weken, uitgezonderd de op maat gemaakte producten.
Verzenden: het verzenden zal via POSTNL, track & trace plaats vinden.
Materiaal en kleur: er zijn meerdere mogelijkheden wat betreft materiaal en kleur.
Waterdicht: deze vazen zijn NIET waterdicht!
Wasservice: Mocht u na verloop van tijd uw pot of schaal gewassen of opgefrist willen hebben, dan is dit tegen vergoeding mogelijk.
Maten: de producten kunnen op maat gemaakt worden. Op maat gemaakte producten kunnen niet geruild worden.

 

©2017 Akaratos – Marjan Eggels