SCARF inspired by the templates of Pierre Cuypers

sjaal_MG4963_productpage_h1152px
detail_sjabloon en breisel beide zijde_300dpi_zonder tekst

Info

🇳🇱 NL: Het Cuypershuis in Roermond toonde van 8 september 2018 t/m 13 januari 2019 de solo-expositie: ‘Akaratos’ textiele werken van Marjan Eggels’.  
Als inspiratie en uitgangspunt dienden de sjablonen van architect/ontwerper Pierre Cuypers. Met hedendaagse en ambachtelijke technieken zocht ze naar de gewenste vorm van haar associaties bij deze sjablonen. De kunstwerken zijn tot stand gekomen in het eigen atelier en in samenwerking met speciale ateliers. Deze sjaal is door haar ontwikkeld in samenwerking met het TextielLab, TextielMuseum te Tilburg. In 2019 is de sjaal verder ontwikkeld in 4 nieuwe kleurstellingen en geselecteerd voor de Dutch Design Week te Eindhoven. De sjaal is draagbaar aan beide zijde en gemaakt uit een combinatie van merinowol/ gemerceriseerde katoen en ecologische katoen.

 Van jongs af aan is Marjan Eggels geboeid door textiel en volgde ze Modevormgeving aan de Academie Beeldende Kunsten (MAFAD) te Maastricht en Mode, Vormgeving en Strategie bij ArtEZ in Arnhem. Daarbij ontwikkelt ze een fascinatie voor patronen en structuren. Met haar gebreide vazen trekt ze als textielkunstenaar de aandacht tijdens de presentatie ‘Meesterlijk’ bij de Dutch Design Week in 2010. De Italiaanse interieurarchitecte Rossana Orlandi en de New Yorkse kleding- en accessoireswinkel ‘Anthropologie’ behoorden tot haar klanten en vormen een belangrijke stimulans voor haar carrière.

Origineel sjabloon: Collectie Cuypershuis, foto Peter Kessels

🇬🇧 UK: The Cuypershuis in Roermond showed the solo exhibition from 8 September 2018 to 13 January 2019: “Akaratos” textile works by Marjan Eggels.
The templates of architect / designer Pierre Cuypers served as inspiration and starting point. With contemporary and traditional techniques she searched for the desired form of her associations with these templates. The artworks have been created in the own studio and in collaboration with special studios. This scarf was developed by her in collaboration with the TextielLab, TextielMuseum in Tilburg. In 2019 the scarf was further developed in 4 new color combinations and selected for the Dutch Design Week in Eindhoven. The scarf is wearable on both sides and is made from a combination of merino wool / mercerized cotton and ecological cotton.

From an early age Marjan Eggels has been fascinated by textiles and has followed Fashion Design at the Academy of Fine Arts (MAFAD) in Maastricht and Fashion, Design and Strategy at ArtEZ in Arnhem. In addition, she develops a fascination for patterns and structures. With her knitted vases, she attracts attention as a textile artist during the presentation ‘Meesterlijk’ at the Dutch Design Week in 2010. The Italian interior architect Rossana Orlandi and the New York clothing and accessories store ‘Anthropologie’ were among her customers and form an important incentive for her career.

Original template: Cuypershuis collection, photo Peter Kessels

Available colors

Order

🇳🇱 NL: De sjaal kan in pre-order besteld worden. De prijs bedraagt € 145,-. Na de betaling word de order geplaatst bij het TextielLab. U ontvangt de sjaal in cadeauverpakking per post, track & trace, thuis bezorgd. Kleuren van links naar rechts op de foto :  B,   E,   A,   C,   D.   LET OP! de kleuren staan niet in chronolochische volgorde.

🇬🇧 UK: The scarf can be ordered in pre-order. The price is € 145. After payment, the order is placed at the TextielLab. You will receive the scarf in gift packaging by mail, track & trace, delivered at home. Colors from left to right in the photo:  B,   E,   A,   C,   D.    ATTENTION! the colors are not in chronologically order.

Step 1

Submit your contact details via the form below.

Step 2

You wil receive an email within 2 workdays to complete your pre-order. In the email you will find how to pay and send in your adres.

Step 3

Your SCARF will be made with love and deliverd at your place (worldwide shipping).

    Color (see image above)
    B (antraciet wool/black cotton en eco cotton)E (antraciet wool/grey cotton en black eco cotton)A (antraciet wool/black cotton en grey eco cotton)C (blue-grey wool/black cotton en black eco cotton)D (blue-grey wool/grey cotton en black eco cotton)

    I accept the privacypolicy