Laatst gewijzigd op: 6-10-2019

Adresgegevens
Akaratos
info [at] akaratos.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
Akaratos verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
– E-mailadres
– Naam
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die we verwerken
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at] akaratos.nl, dan zullen we deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
We verwerken je gegevens voor de volgende doelen:
– Het sturen van een email betreffende het bestellen van de SCARF.

Hoe lang we gegevens bewaren
We bewaren de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens bewaren. We doen dat met inachtneming van deze bewaartermijnen:
– E-mailadres: niet langer dan noodzakelijk
– Naam: niet langer dan noodzakelijk
– Telefoonnummer: niet langer dan noodzakelijk

Delen met anderen
We verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking stuur dan een verzoek naar info [at] akaratos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

Je kunt ons bereiken via:
Website: https://www.akaratos.nl
E-mail: info [at] akaratos.nl

Beveiliging
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info [at] akaratos.nl

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.